آتش سوزی بزرگ در پاریس

آتش سوزی بزرگ در پاریس

آتش نشانان سرگرم خاموش کردن آتش در انبار بزرگی در حومه پاریس اند که از بعد از ظهر جمعه آغاز شد. این حادثه در یک انبار پارچه و کفش رخ داد. پنجاه مامور آتش نشان و دهها کامیون آتش نشانی موفق به خاموش کردن کانون حریق شدند اما هنوز بخش هایی زیر آوار در دسترس نیست.

آتش نشانان سرگرم خاموش کردن آتش در انبار بزرگی در حومه پاریس اند که از بعد از ظهر جمعه آغاز شد. این حادثه در یک انبار پارچه و کفش رخ داد. پنجاه مامور آتش نشان و دهها کامیون آتش نشانی موفق به خاموش کردن کانون حریق شدند اما هنوز بخش هایی زیر آوار در دسترس نیست.

تازه‌ترین ویدیو