بازادشت خزانه دار حزب کارگر به اتهام پولشویی چالشی نو برای دیلما روسف

بازادشت خزانه دار حزب کارگر به اتهام پولشویی چالشی نو برای دیلما روسف
نگارش از Euronews

ژوائو واکاری، خزانه دار حزب کارگر برزیل به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت شد. واکاری چهارشنبه در سائوپولو بازادشت شد و تمامی اتهامات را انکار

ژوائو واکاری، خزانه دار حزب کارگر برزیل به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت شد. واکاری چهارشنبه در سائوپولو بازادشت شد و تمامی اتهامات را انکار کرده است.
در این میان پای شرکت نفتی پتروبراس هم به این رسوایی مالی باز شده است. اما این بازداشت می تواند بدترین خبر برای دیلما روسف، رییس جمهوری برزیل و نماینده حزب کارگر در راس قدرت باشد.

نماینده پلیس قضایی برزیل درباره این رسوایی مالی می گوید: “ در تحقیقات به عمل آمده مشخصا رشوه خواری عادتی بوده که بارها از سوی خزانه دار حزب تکرار شده است.”

بازداشت یکی از مهمترین مردان حزب کارگری که ۱۲ سال است قدرت در برزیل را در اختیار دارد، می تواند شتاب دو چندانی به اعتراضات ضد دولتی بدهد. دولت خانم روسف از سوی منتقدانش متهم به فساد مالی و رشوه خواری است.

به همراه واکاری ۲۵ نفر دیگر هم بازداشت شده اند و به گفته آنها ژوائو واکاری مسئول اصلی شبکه پولشویی و فساد مالی بوده است.

به گفته آنها واکاری بدلیل نفوذ بالایی که داشته موفق شده تا از بهترین صاحبنظران مالی برای پولشویی بهره برداری کند.

مطالب مرتبط