تولد یک نوزاد از مادری که مهاجر غیرقانونی است
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تولد یک نوزاد از مادری که مهاجر غیرقانونی است

در میان مهاجران غیرقانونی که در ۲۴ ساعت گذشته به ایتالیا رسیده اند مادری وجود دارد که سفر خطرناک را در لحظه های پایانی بارداری سپری کرده است.

در میان مهاجران غیرقانونی که در ۲۴ ساعت گذشته به ایتالیا رسیده اند مادری وجود دارد که سفر خطرناک را در لحظه های پایانی بارداری سپری کرده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست