شهرداری سانتیاگو برای مصارف پزشکی ماریجوانا تولید می کند

شهرداری سانتیاگو برای مصارف پزشکی ماریجوانا تولید می کند

تاسیس اولین مرکز تولید ماریجوانا برای مصارف پزشکی در شیلی شهرداری شهر سانتیاگو در شیلی، نخستین مرکز تولید ماریجوانا را به منظور مصارف پزشکی راه اندازی کرد.بنیاد غیرانتفاعی دایا که یک مرکز درمانی است، با شهرداری شهر سانتیاگو در این طرح همکاری می کند.این مرکز در قالب طرح تحقیقات پزشکی برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان آغاز به کار کرده است. در نخستین مرحله از راه اندازی این مرکز تولید ماریجوانا، ۸۵۰ نهال این گیاه از هلند خریداری و روز چهارشنبه در این مرکز کشت شد.مشتقات برگرفته از ماریجوانای تولید شده در این مرکز در اختیار ۲۰۰ بیمار تحت درمان توسط بیناد دایا و بیمارستان های شیلی قرار خواهد گرفت

تاسیس اولین مرکز تولید ماریجوانا برای مصارف پزشکی در شیلی شهرداری شهر سانتیاگو در شیلی، نخستین مرکز تولید ماریجوانا را به منظور مصارف پزشکی راه اندازی کرد.
بنیاد غیرانتفاعی دایا که یک مرکز درمانی است، با شهرداری شهر سانتیاگو در این طرح همکاری می کند.
این مرکز در قالب طرح تحقیقات پزشکی برای کمک به بیماران مبتلا به سرطان آغاز به کار کرده است. در نخستین مرحله از راه اندازی این مرکز تولید ماریجوانا، ۸۵۰ نهال این گیاه از هلند خریداری و روز چهارشنبه در این مرکز کشت شد.
مشتقات برگرفته از ماریجوانای تولید شده در این مرکز در اختیار ۲۰۰ بیمار تحت درمان توسط بیناد دایا و بیمارستان های شیلی قرار خواهد گرفت

تازه‌ترین ویدیو