خانواده قربانیان گاریسا برای شناسایی جسد می آیند

خانواده قربانیان گاریسا برای شناسایی جسد می آیند

پس از حمله مردان مسلح الشباب به دانشگاه گاریسا در کنیا بسیاری از نزدیکان 148 جان باخته این حادثه برای شناسایی به پزشکی قانونی رفتند.

پس از حمله مردان مسلح الشباب به دانشگاه گاریسا در کنیا بسیاری از نزدیکان 148 جان باخته این حادثه برای شناسایی به پزشکی قانونی رفتند.

تازه‌ترین ویدیو