اعتراض به سفر وزیر خارجه روسیه به اسلواکی

اعتراض به سفر وزیر خارجه روسیه به اسلواکی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه معترضان به سفر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به اسلواکی، در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور در براتیسلاوا، تظاهرات کردند. آنها می گفتند که

خبر کوتاه

معترضان به سفر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به اسلواکی، در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور در براتیسلاوا، تظاهرات کردند.

آنها می گفتند که خواهان بازگشت امپریالیسم خشن روسیه به کشورشان نیستند.

مطالب مرتبط