نخستین مناظرۀ تلویزیونی رهبران احزاب بریتانیا برگزار می شود

نخستین مناظرۀ تلویزیونی رهبران احزاب بریتانیا برگزار می شود
نگارش از Euronews

اولین مناظرۀ تلویزیونی رهبران هفت حزب بریتانیا برای انتخابات پارلمانی شامگاه پنجشنبه برگزارشد. در این مناظره، دیوید کامرون، نخست وزیر کنونی بریتانیا

اولین مناظرۀ تلویزیونی رهبران هفت حزب بریتانیا برای انتخابات پارلمانی شامگاه پنجشنبه برگزارشد. در این مناظره، دیوید کامرون، نخست وزیر کنونی بریتانیا بعنوان رهبر حزب محافظه کار این کشور حضور دارد.

بزرگترین رقیب وی، اد میلیبند، رهبر حزب کارگر و مهمترین اپوزیسیون نخست وزیر بریتانیاست که شانس زیادی نیز در این انتخابات دارد.

نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیاست که یکی دیگر از احزاب مهم بریتانیا قلمداد می شود. وی در دولت ائتلافی کنونی معاون نخست وزیر این کشور نیز هست.

در حال حاضر، بیشترین کرسی های مجلس بریتانیا در اختیار حزب محافظه کار قرار دارد و حزب کارگر به رهبری اد میلیبند با شش کرسی کمتر، دیگر حزب اکثریت بریتانیاست.

نایجل فاراج، در راس حزب راستگرای استقلال پادشاهی متحد موسوم به “یوکیپ“، از دیگر چهره های حاضر در این انتخابات است و قرار است در جمع مناظره کنندگان امشب حضور داشته باشد.

نیکلا استرجن، نخست وزیر اسکاتلند دیگر چهرۀ مهم این انتخابات است که رهبری حزب ملی اسکاتلند را به عهده دارد. این حزب مهمترین حزب استقلال طلب اسکاتلند محسوب می شود و خواهان جدایی اسکاتلند از بریتانیاست.

انتخابات مجلس بریتانیا روز هفتم ماه مه در کشورهای تابع پادشاهی این جزیره برگزار می شود.

مطالب مرتبط