تحویل پیتزا به پاپ فرانچسکو به سبکی متفاوت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تحویل پیتزا به پاپ فرانچسکو به سبکی متفاوت

خبر کوتاه

اظهار تاسف اخیر پاپ فرانچسکو از این که نمی تواند مثل گذشته بیرون برود و پیتزا تهیه کند، دل رئیس پیتزا فروشی دون ارنستو در ناپل را به رحم آورد و پیتزایی را به محضر پاپ فرستاد تا لذت خوردن آن را از یاد نبرد.