بازپروری یک اورانگوتان برای بازگشت به زندگی طبیعی

بازپروری یک اورانگوتان برای بازگشت به زندگی طبیعی

«بودی» نام اورانگوتانی است که بر اثر غفلت، ماه ها در قفس مرغ در غرب جزیره بورنئو بوده و سپس نجات یافته است. این اورانگوتان یکساله، توسط سازمان بین المللی نجات حیوانات در غرب کالیمانتان در اندونزی تحت مراقبت پزشکی و آموزش ویژه قرار دارد. کمک به راه رفتن، یکی از کارهایی است که برای بازپروری این اورانگوتان انجام می شود.

«بودی» نام اورانگوتانی است که بر اثر غفلت، ماه ها در قفس مرغ در غرب جزیره بورنئو بوده و سپس نجات یافته است. این اورانگوتان یکساله، توسط سازمان بین المللی نجات حیوانات در غرب کالیمانتان در اندونزی تحت مراقبت پزشکی و آموزش ویژه قرار دارد. کمک به راه رفتن، یکی از کارهایی است که برای بازپروری این اورانگوتان انجام می شود.

تازه‌ترین ویدیو