Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader

Find Us

آگهی
بازپروری یک اورانگوتان برای بازگشت به زندگی طبیعی

بازپروری یک اورانگوتان برای بازگشت به زندگی طبیعی

«بودی» نام اورانگوتانی است که بر اثر غفلت، ماه ها در قفس مرغ در غرب جزیره بورنئو بوده و سپس نجات یافته است. این اورانگوتان یکساله، توسط سازمان بین المللی نجات حیوانات در غرب کالیمانتان در اندونزی تحت مراقبت پزشکی و آموزش ویژه قرار دارد. کمک به راه رفتن، یکی از کارهایی است که برای بازپروری این اورانگوتان انجام می شود.

«بودی» نام اورانگوتانی است که بر اثر غفلت، ماه ها در قفس مرغ در غرب جزیره بورنئو بوده و سپس نجات یافته است. این اورانگوتان یکساله، توسط سازمان بین المللی نجات حیوانات در غرب کالیمانتان در اندونزی تحت مراقبت پزشکی و آموزش ویژه قرار دارد. کمک به راه رفتن، یکی از کارهایی است که برای بازپروری این اورانگوتان انجام می شود.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی