آسیب دیدگان طوفان در مجمع الجزایر وانواتو در انتظار کمک های فوری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آسیب دیدگان طوفان در مجمع الجزایر وانواتو در انتظار کمک های فوری

نخستین کمک های بین المللی حاوی مواد غذایی، آب، دارو و چادر در اختیار آسیب دیدگان طوفان پم در مجمع الجزایر وانواتو قرار گرفته است.

این کمک ها از طریق هوا و از استرالیا، نیوزیلند و کالدونیای جدید به پورت ویلا پایتخت جمهوری وانواتو رسیده است.

سازمان ملل متحد آخرین آمار جان باختگان این طوفان را ۲۴ نفر اعلام کرده است.

طوفان سهمگین پم روز شنبه با سرعت نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر در ساعت جمهوری وانواتو متشکل از حدود ۸۰ جزیره کوچک و بزرگ، در جنوب اقیانوس آرام را در نوردید.

این طوفان خانه های بسیاری را در مجمع الجزایر وانواتو ویران کرده است. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که ۳۳۰۰ نفر خانه و کاشانه شان را از دست داده اند.

آسیب دیدگان این سانحه طبیعی نیازمند کمک های فوری بین المللی هستند.

یک گردشگر استرالیایی که شاهد این طوفان بوده از تجربه خود چنین گفت: «گویی قیامت برپاشده بود و طوفان همه چیز را در هم می کوبید. سروصداهای وحشتناک تمامی نداشت. در و پنجره ها به شدت به هم می خوردند. هتل ما در برابر این طوفان سهمگین به خوبی محافظت شده بود. در مقایسه با کسانی که مانده اند، ما خوش اقبال بودیم که توانستیم فرار کنیم.»

یک گردشگر بریتانیایی نیز افزود: «در روستاها، برای مردم هیچ سرپناهی باقی نمانده است. لطفا به آنها کمک کنید.»

دشواری دسترسی به جزایر، از یک سو برآورد دقیق میزان تلفات انسانی و خسارت های این طوفان را ناممکن و از سوی دیگر کمک رسانی به آسیب دیدگان را با مشکلاتی روبرو کرده است.