ساکنان وانواتو برای مقابله با توفان پام آماده می شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ساکنان وانواتو برای مقابله با توفان پام آماده می شوند

ساکنان مجمع الجزایر وانواتو در انتظار یکی از شدید ترین توفانهای چند دهه اخیر در این منطقه از جهان هستند. جمهوری وانواتو، مجمع الجزایری در جنوب اقیانوس آرام در شرق نیوزیلند قرار دارد.

توفان پام به همراه بارش شدید بارانهای سیل آسا در بیست و چهار ساعت آینده این جزایر را در می نوردد. سرعت باد در برخی از ساعات به 230 کیلومتر در ساعت می رسد.

یکی از مجریهای برنامه هواشناسی در نیوزیلند می گوید این توفان همراه با توفانهای کوچکتری خواهد بود که کرانه های استرالیا را هم در می نوردند.

ساکنان مجمع الجزایر واواتو کاملا برای مقابله با این توفان مهیا شده اند. با این حال کارشناسان هواشناسی معتقدند که این توفان می توانند خرابیهای زیادی در این مجمع الجزایر ببار آورد .