لیبرمن: باید سر اعرابی را که به اسرائیل وفادار نیستند برید

لیبرمن: باید سر اعرابی را که به اسرائیل وفادار نیستند برید
نگارش از Masoud Imani Kalesar

آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی گفت باید سر اعرابی را که در اسرائیل زندگی می کنند اما به دولت اسرائیل وفادار نیستند

آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی گفت باید سر اعرابی را که در اسرائیل زندگی می کنند اما به دولت اسرائیل وفادار نیستند برید.

آقای لیبرمن که رهبر حزب اسرائیل بیتنو (اسرائیل خانه ماست) نیز هست این سخنان را در آکادمی هرتزلیا در کنفرانس انتخاباتی با عنوان «صدای دموکراسی انتخابات سراسری ۲۰۱۵» به زبان راند.

وی گفت:«مایلم بگویم، آنهایی که با ما هستند باید به آنچه که می خواهند دست یابند اما آنهایی که علیه ما هستند، کاری برای آنها نمی توان کرد، باید تبری را برداریم و سر آنها را قطع کنیم چرا که در غیر این صورت نمی توانیم موجودیت خود را در اینجا حفظ کنیم.»

احمد الطیبی، عضو عرب کنست اسرائیل در واکنش به سخنان جنجالی آویگدور لیبرمن گفت که از دل سخنان آقای لیبرمن و وضعیتی که وی ترسیم و توصیف می کند تنها مدل اسرائیلی داعش سر در می آورد.

براساس یک نظر سنجی ائتلاف احزاب عرب در انتخابات روز هفدهم مارس می تواند با قرار گرفتن در جایگاه سوم نقش مهمی را در صحنه ائتلاف احزاب و سیاست اسرائیل ایفاء کند.

مطالب مرتبط