کشف قبر یکی از شاهزادگان سلتیک، متعلق به قرن پنجم میلادی

کشف قبر یکی از شاهزادگان سلتیک، متعلق به قرن پنجم میلادی
نگارش از Euronews

باستان شناسان قبر یکی از قدیمی ترین شاهزاده های سلتیک متعلق به قرن پنجم را در شهر تروای فرانسه یافتند. روی این قبری که چهارده متر مربع است نقش

باستان شناسان قبر یکی از قدیمی ترین شاهزاده های سلتیک متعلق به قرن پنجم را در شهر تروای فرانسه یافتند.
روی این قبری که چهارده متر مربع است نقش شاهزاده و کالسکه مخصوصش نقش بسته است.

مطالب مرتبط