ساکنان نیوکاسل انگلستان علیه پگیدا تظاهرات کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ساکنان نیوکاسل انگلستان علیه پگیدا تظاهرات کردند

خبر کوتاه
بیش از دو هزار نفر از ساکنان نیوکاسل در اعتراض به تظاهرات شاخه آلمانی پگیدا در انگلستان راهپیمایی کردند. تظاهرات هواداران جنبش پگیدا یا «اروپائیان میهن پرست ضد اسلامی کردن غرب» اغلب در شهر درسدن آلمان و پرشمارتر برگزار می شود.