استقبال گروه اروپا از فهرست اصلاحات اقتصادی یونان

استقبال گروه اروپا از فهرست اصلاحات اقتصادی یونان
نگارش از Euronews

یونان فهرستی از مفاد برنامه های اصلاح اقتصادی خود را برای صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا ارسال کرد و با واکنشی مثبت رو به رو شد. این فهرست که

یونان فهرستی از مفاد برنامه های اصلاح اقتصادی خود را برای صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا ارسال کرد و با واکنشی مثبت رو به رو شد. این فهرست که روز دوشنبه در اختیار نهادهای مورد نظر قرار داده شده، باید برای تداوم کمک مالی در چهار ماه آینده به این کشور، بررسی شود.

یرون دیسل بلوم، رئیس گروه اروپا در واکنش به این اقدام دولت یونان گفت: «این فهرست یادداشت تفاهمی جدید یا توافقنامه ای تازه نیست. این فهرست فقط دال بر نوعی اصلاحات است که آنها می خواهند پیش ببرند، اصلاحاتی مثل جایگزینی و همچنین مواردی که خواستار ادامه آن هستند. بنابر این زمان بر است که واقعا به جزئیات پرداخته شود و قراردادی تازه یا توافقنامه ای طراحی شود که ما برای چهار ماه آن را اجرا کنیم.» رئیس گروه اروپا در ادامه یادآور شد: «به نظرم توافقنامه برای روز جمعه گذشته است و امیدواریم روند پیشرفتی امروز در نظر بگیریم و پارلمان ها نیز در طول این هفته به بازگرداندن اعتماد متقابل یاری کنند و کمک شود تا یونان به مسیر خود بازگردد.»

دولت یونان وعده داده است که خصوصی سازی های در دست انجام یا صورت گرفته را ملغی اعلام نمی کند. همچنین اطمینان داده است که هرگونه کمک این کشور به بحران انسانی آسیبی به بودجه نمی رساند. بازار مالی در آتن واکنشی مثبت به انتشار این خبر داشت. فهرست اصلاحات ارایه شده با هدف راضی نگه داشتن همزمان رای دهندگان یونانی و نیز نهادهای اروپایی تامین کننده کمک مالی تهیه شده است.

مطالب مرتبط