یونان برنامه های اصلاح اقتصادی خود را برای صندوق بین المللی پول تشریح کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونان برنامه های اصلاح اقتصادی خود را برای صندوق بین المللی پول تشریح کرد

خبر فوری

یونان فهرستی از مفاد برنامه های اصلاح اقتصادی خود را برای صندوق بین المللی پول و برخی از نهادهای اروپایی ارسال کرد. به گزارش رویترز به نقل از منبعی نزدیک به کمیسیون اروپا، این فهرستی جامع است که می تواند به نتیجه گیری موفقی از بررسی های صورت گرفته انجامد. یونان تقاضا کرده بود تا برنامه اصلاح اقتصادی خود را به عنوان بخشی از شرایط تمدید برنامه کمک مالی طی چهار ماه آینده، ارایه کند.