مردان در ترکیه به حمایت از زنان برخاستند

مردان در ترکیه به حمایت از زنان برخاستند

جمعی از مردان در شهر استانبول، روز شنبه با پوشیدن دامن هایی کوتاه خشونت جنسی علیه زنان را محکوم کردند. به تازگی دختر دانشجویی در ترکیه پس از تجاوز به ضرب چاقو از پا درآمده و این خبر اعتراض هایی را در پی داشته است.

جمعی از مردان در شهر استانبول، روز شنبه با پوشیدن دامن هایی کوتاه خشونت جنسی علیه زنان را محکوم کردند. به تازگی دختر دانشجویی در ترکیه پس از تجاوز به ضرب چاقو از پا درآمده و این خبر اعتراض هایی را در پی داشته است.

تازه‌ترین ویدیو