جریمه ده میلیون دلاری برای آرمسترانگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جریمه ده میلیون دلاری برای آرمسترانگ

لانس آرمسترانگ، اسطوره پیشین دوچرخه سواری جهان، به پرداخت مبلغ ده میلیون دلار به شرکت بیمه اس سی ای محکوم شد.

این شرکت بیمه که مقر آن در دالاس قرار دارد، در سال ۲۰۰۶، محکوم به پرداخت هفت میلیون و پانصد هزار دلار به آرمسترانگ شده بود. پنج میلیون دلار از این مبلغ برای پیروزی های آرمسترانگ در تور دو فرانس بود و ۲ و نیم میلیون دلار دیگر برای جبران خسارت.

بنا به بیانیه مطبوعاتی این شرکت بیمه، لانس آرمسترانگ، به ادای شهادت دروغ، تبانی و تقلب در جریان محاکمه مطالبه وجه از شرکت اس سی ای، محکوم شده است.

لانس آرمسترانگ که به دلیل غلبه بر بیماری سرطان کسب شش مقام قهرمانی در رقابت های تور دو فرانس، به اسطوره ای در جهان ورزش بدل شده بود، در سال ۲۰۱۲، به اتهام استفاده از مواد نیروزا، ضمن از دست دادن تمام مقام های قهرمانی در فاصله سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵، از ورزش حرفه ای برای همیشه محروم شد.