رئیس جمهوری اوکراین: زندانیان آزاد خواهند شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری اوکراین: زندانیان آزاد خواهند شد

پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، پس از ساعت ها مذاکره با همتاهای روس و فرانسوی و آلمانیش سرانجام در جمع خبرنگاران حاضر شد و در سخنانی کوتاه با اشاره به رئوس اصلی توافق اخیر مینسک گفت:«مهم ترین بخش توافق بدست آمده این است که از نیمه شب یکشنبه پانزدهم فوریه آتش بسی همه جانبه، بدون پیش شرط ،اعلام خواهد شد.»

او همچنین افزود: «در طول نوزده روز تمامی زندانیان آزاد خواهند شد. چرا نوزده روز؟ چون چهارده روز برای تخلیه و عقب نشینی کامل تسلیحات سنگین در نظر گرفته شده است و پنج روز بعدی نیز برای پایان آخرین مراحل عقب نشینی و در نهایت آزادی همه گروگان ها.»

رئیس جمهوری اوکراین به این ترتیب توپ را در میدان جدایی طلبان انداخت. اکنون باید دید آیا آنها همانطور که ابراز امیدواری کرده بودند، قادر خواهند بود شرایط آتش بس و برون رفت از بحران را فراهم کنند.