طوفان شهر دوبروونیک کرواسی را در نوردید

طوفان شهر دوبروونیک کرواسی را در نوردید

یک طوفان شدید شهر ساحلی و توریستی دوبروونیک را در حاشیه دریای آدریاتیک در نوردید. سرعت وزش باد در برخی مناطق به یکصد و بیست کیلومتر در ساعت می رسید.

یک طوفان شدید شهر ساحلی و توریستی دوبروونیک را در حاشیه دریای آدریاتیک در نوردید. سرعت وزش باد در برخی مناطق به یکصد و بیست کیلومتر در ساعت می رسید.

تازه‌ترین ویدیو