تخلیه ساکنان نواحی شرق اوکراین

تخلیه ساکنان نواحی شرق اوکراین

در پی افزایش درگیری ها در نواحی شرقی اوکراین، ساکنان برخی از شهر ها از جمله «دبالتسوه» به نواحی دیگر منتقل می شوند.

در پی افزایش درگیری ها در نواحی شرقی اوکراین، ساکنان برخی از شهر ها از جمله «دبالتسوه» به نواحی دیگر منتقل می شوند.

علاوه بر نیروهای ارتش اوکراین و برخی نیروهای داوطلب به انتقال شهروندان این مناطق کمک می کنند.

تازه‌ترین ویدیو