تظاهرات هواداران پگیدا در وین

تظاهرات هواداران پگیدا در وین
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دامنه فعالیت جنبش اروپاییان میهن پرست مخالف اسلامی کردن غرب موسوم به «پگیدا» از مرزهای آلمان فراتر رفت. ده ها تن از هواداران این جنبش روز

خبر کوتاه

دامنه فعالیت جنبش اروپاییان میهن پرست مخالف اسلامی کردن غرب موسوم به «پگیدا» از مرزهای آلمان فراتر رفت.

ده ها تن از هواداران این جنبش روز دوشنبه در وین، پایتخت اتریش دست به تظاهرات زدند.

در نخستین تظاهرات پگیدا در وین حدود ۲۵۰ نفر شرکت داشتند.

همزمان نزدیک به ۵۰۰۰ نفر از مخالفان پگیدا تظاهرات دیگری در وین به راه انداختند.

مطالب مرتبط