تجمع همزمان راستهای افراطی یونان و مخالفان آنها در آتن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع همزمان راستهای افراطی یونان و مخالفان آنها در آتن

هزاران تن از مخالفان نژادپرستی و راستهای افراطی یونان در آتن گردهم آمدند.

سازمان دهندگان این گردهمایی زمانی را در مخالفت با مهاجرستیزی و نژادپرستی انتخاب کردند که هواداران حزب راست افراطی فجر طلایی تجمعی در حمایت از آزادی رهبرانشان ترتیب داده بودند.

حزب فجر طلایی در انتخابات اخیر پارلمانی یونان نزدیک به 6.28 درصد از آرا، نزدیک به 17 کرسی پارلمان را از آن خود کرد. اکنون، بدلیل اتهامات وارده به این حزب، به نظر نمی رسد که برخی از وکلای منتخب این حزب بتوانند وظیفه نمایندگی اشان را بجای آورند.

هواداران حزب فجرطلایی درخواست آزادی شش تن از رهبران این حزب از زندان را دارند. این شش نفر به اتهام تشکیل سازمانهای مافیایی و شرکت و آمریت در جرمهای متعدد در زندان هستند. نیکوس میهالولیکاس، رهبر این گروه پیام تازه ای از زندان برای هواداران فجر طلایی فرستاده است.