گروهی از مسلمانان آلمان از انگیزه های نهفته «پگیدا» نگرانند

گروهی از مسلمانان آلمان از انگیزه های نهفته «پگیدا» نگرانند
نگارش از Euronews

آیا ظهور جنبش موسوم به «اروپاییان میهن پرست ضد اسلامی کردن غرب» (پگیدا) در آلمان تهدیدی برای جمعیت مسلمان و مهاجر در این کشور است؟ آیا مسلمانان

آیا ظهور جنبش موسوم به «اروپاییان میهن پرست ضد اسلامی کردن غرب» (پگیدا) در آلمان تهدیدی برای جمعیت مسلمان و مهاجر در این کشور است؟ آیا مسلمانان نگرانند؟

گیزم عادال، خبرنگار یورونیوز این سوال را ابتدا از رمضان اوچار، پیشنماز ترکیه ای تبار مسجدی در محله مهاجرنشین سنت جورج هامبورگ می پرسد.

آقای اوچار می گوید: «جنبش پگیدا هم چهره آلمان را مخدوش می کند و هم مردم را می ترساند. وقتی نگاهی به شهرها و مناطقی در آلمان که پگیدا در آن دوشنبه ها تظاهرات برپا می کند بیاندازید، می بینید که جمعیت مهاجران در آنجاها حتی یک درصد هم نیست. هواداران پگیدا ترسی را به نمایش می گذارند که وجود خارجی ندارد. ما مسلمانان از انگیزه های نهفته در این جنبش نگرانیم.»

آیا جنبش پگیدا، ارزش نهادینه شدۀ تساهل و تسامح در جامعه آلمان را زیر سوال می برد؟

یک جوان ترک تبار می گوید: «به نظر من بسیاری از هواداران پگیدا چیزی در مورد مذهب و اسلام نمی دانند.»

یک زن آلمانی هم می گوید: «از دید من، افراد باید برای همزیستی مسالمت آمیز و احترام برای مذاهب مختلف تلاش کنند.»

مطالب مرتبط