الکسیس سیپراس، بخت اول نخست وزیری یونان، رای خود را به صندوق انداخت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
الکسیس سیپراس، بخت اول نخست وزیری یونان، رای خود را به صندوق انداخت

در اولین ساعات روز یکشنبه، روز سرنوشت ساز انتخابات پارلمانی در یونان، آنتونیس ساماراس، نخست وزیر یونان رای خود را به صندوق ریخت.

طبق نظرسنجی ها حزب او دموکراسی نوین، بخت زیادی برای کسب اکثریت در پارلمان را ندارد.

آخرین نظر سنجیها حزب سیریتزا به همراه ائتلاف چپهای رادیکال را پیروز اصلی انتخابات می داند.

رهبر این حزب، الکسیس سیپراس، چهل ساله یکی از شانسهای اصلی جانشینی ساماراس، ساعتی پس از نخست وزیر رای خود را بداخل صندوق انداخت. کسب اکثریت آرا از سوی حزب سیریتزا می تواند تغییرات عمده ای در سیاستهای اقتصادی اروپایی در یونان ایجاد کند.