دونتسک؛ اصابت خمپاره به مناطق مسکونی تحت کنترل شورشیان

دونتسک؛ اصابت خمپاره به مناطق مسکونی تحت کنترل شورشیان

در اثر اصابت خمپاره به مناطق مسکونی و تجاری تحت کنترل جدایی طلبان در دونتسک، دست کم دو نفر کشته شدند. این حادثه که تعدادی مجروح نیز برجای گذاشت، روز دوشنبه ۲۹ دی روی داد. جدایی طلبان، ارتش اوکراین را متهم کرده اند که غیرنظامیان را هدف حمله قرار داده اند.

در اثر اصابت خمپاره به مناطق مسکونی و تجاری تحت کنترل جدایی طلبان در دونتسک، دست کم دو نفر کشته شدند. این حادثه که تعدادی مجروح نیز برجای گذاشت، روز دوشنبه ۲۹ دی روی داد. جدایی طلبان، ارتش اوکراین را متهم کرده اند که غیرنظامیان را هدف حمله قرار داده اند.

تازه‌ترین ویدیو