سایه تنش های ژئوپولیتیک بر داووس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سایه تنش های ژئوپولیتیک بر داووس

رهبران اقتصادی جهان یک بار دیگر در داووس، در دامنه های آلپ سوئیس گردهم می آیند تا به چالش های اقتصادی پیش رو بپردازند.

کسی مسئولیت پیش بردن راه حلی برای کشمکش های بین المللی را عهده دار نیست. ۲۵ سال پس از پایان جنگ سرد، با کشمکشی چندقطبی روبرو هستیم که واقعا پایانی برای آن قابل تصور نیست.

در چهل و پنجمین مجمع جهانی اقتصاد موضوعاتی از جمله ابولا، تغییرات آب و هوایی و فناوری های جدید در کانون بحث و گفتگو های رهبران جهان قرار دارد.

انتظار می رود که تنش های ژئوپولیتیک مذاکرات داووس را تحت الشعاع قرار دهد، همانطور که سارا شاپل، خبرنگار یورونیوز در داووس می گوید:« پس از سالها تمرکز بر بحران اقتصادی، داووس برآن است تا چالش های جدید از جمله افزایش خطرات کشمکش های بین المللی و تاثیرات محتمل آن بر اقتصاد جهانی را در دستور کار خود قرار دهد.»

مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته نسبت به خطرات کشمکش های میان قدرت های جهانی هشدار داده است.

لی هاول، مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد گفت: «کسی واقعا مسئولیت پیش بردن راه حلی برای این کشمکش ها را برعهده ندارد. شاهد افت زیادی هستیم اما از هیچ خیزی خبری نیست. و این موضوع اوضاع را به کلی تغییر داده و باید با آن زندگی کنیم. ۲۵ سال پس از پایان جنگ سرد، با کشمکشی چندقطبی روبرو هستیم که واقعا پایانی برای آن قابل تصور نیست.»

حملات تروریستی اخیر در پاریس بر داووس هم سایه افکنده و موجب افزایش تدابیر امنیتی شده است. در هر گوشه ای از این شهر کوهپایه ای آرام ماموران امنیتی حضور دارند.