خاکسپاری پنج تن از دوازده قربانی حمله به "شارلی ابدو"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خاکسپاری پنج تن از دوازده قربانی حمله به "شارلی ابدو"

هشت روز پس از کشتار تعدادی از کاریکاتوریستها و خبرنگاران مجله فکاهی “شارلی ابدو” در پاریس، مراسم تدفین پنج تن از دوازده قربانی این حمله برگزار شد.

در شهرداری مونروی، در حومه پاریس، تابوت حامل برنار تینیوس، کارکاتوریست معروف 57 ساله با حضور اعضای خانواده، همکاران، دوستان و مردم عادی در قبرستان “پر لاشز” پاریس به خاک سپرده شد.

لوز، از کاریکاتوریستهای “شارلی ابدو“، با بیان این که افرادی که کشته شدند عمیقا مهربان بودند، گفت: “ مخاطبان آنها هم کودکان و هم بزرگسالان بودند و ما هم به این کار ادامه خواهیم داد.”

دوستداران برنار تینیوس،تابوت او را با کاریکاتورهایش تزیین کرده بودند.

همسر تینیوس، با ایراد سخنانی در این مراسم گفت: “ حقمان را برای آنچه که قبلا انجام می دادیم باز یابیم. ساکت ننشینیم. یادآوری کنیم که همه آنها صلح طلب، غیر خشن و جمهوری خواه بودند. به دفاع از لاییسیته برای کودکانمان در مدارس ادامه دهیم. من معتقدم که این یک اصل اساسی است.”

دوستداران ژورژ ولنسکی، دیگر کاریکاتوریست معروف شارلی ابدو، نیز برای شرکت در مراسم سوزاندن و تدفین جسد او در قبرستان “پر لاشز“، حضور داشتند.

الزا ولنسکی، دختر ژورژ ولنسکی، خواستار حفظ وحدت شده و گفت: “سعی کنیم همچنان باهوش باشیم و تنفر نداشته باشیم.”

مراسم تدفین، الزا کایا، روانشناس و مقاله نویس شارلی ابدو هم در قبرستان مونپارناس پاریس برگزار شد.

جسد برنار ماریس، اقتصاد دان و روزنامه نگار هم در روستای مونژیسکار در نزدیکی تولوز به خاک سپرده شد.

مراسم تدفین پلیس محافظ “شارلی ابدو” هم در برنه واقع در شمال فرانسه با حضور وزیر کشور ،برگزار شد.