جعبه سیاه هواپیمای مسافربری ایرآسیا پیدا شد

جعبه سیاه هواپیمای مسافربری ایرآسیا پیدا شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه غواصان اندونزیایی جعبه سیاه هواپیمای مسافربری شرکت ایرآسیا را پیدا کردند. دستگاه ثبت مکالمات کابین اما هنوز پیدا نشده است. این هواپیمای

خبر کوتاه

غواصان اندونزیایی جعبه سیاه هواپیمای مسافربری شرکت ایرآسیا را پیدا کردند. دستگاه ثبت مکالمات کابین اما هنوز پیدا نشده است.

این هواپیمای مسافربری دو هفته پیش در آبهای دریای «جاوه» سقوط کرد و تمام ۱۶۲ سرنشین آن کشته شدند.

مطالب مرتبط