اعلام همبستگی پایتخت های دنیا با فرانسویان در دفاع از آزادی بیان

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
اعلام همبستگی پایتخت های دنیا با فرانسویان در دفاع از آزادی بیان

ساکنان پایتخت ها و شهرهای مهم دنیا از مونترال و واشنگتن گرفته تا بروکسل، برلین، لندن و استانبول، طی تظاهرات «سکوت» و در دفاع از آزادی بیان، حملات اخیر در پاریس را محکوم کردند.

شوخی کنید نه جنگ، مرکب جاری شود نه خون

در بروکسل بلژیک، حدود ۲۰ هزار نفر همزمان با بزرگترین راهپیمایی تاریخ فرانسه در روز یکشنبه به خیابانها آمدند و قلم بدست حملات اسلامگرایان به مجله طنز «شارلی اِبدو» را محکوم کردند.

در برلین، حدود ۱۸ هزار آلمانی با تجمع در دروازه «براندنبورگ» این شهر با فرانسویان اعلام همبستگی کردند و در واشنگتن هم هزاران آمریکایی یاد ۱۷ قربانی حملات هفته گذشته در پاریس را گرامی داشتند.

خیابان استقلال استانبول ترکیه نیز شاهد تظاهرات گروهی از حامیان آزادی بیان و رسانه بود که قلم، نوشته «من شارلی هستم» و پوسترهایی از مجله هفتگی طنز «لعمان» این کشور را بدست گرفته بودند.

برخی از میلیون ها نفری که در تظاهرات روز یکشنبه در سراسر دنیا شرکت کردند، پوسترهایی در دست داشتند بدین مضمون که «شوخی کنید نه جنگ» و «مرکب جاری شود نه خون.»