دیلما روسف به مناسبت آغاز دومین دور ریاست جمهوری ادای سوگند کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیلما روسف به مناسبت آغاز دومین دور ریاست جمهوری ادای سوگند کرد

همزمان با آغاز سال نوی مسیحی، برازیلیا پایتخت برزیل سرگرم تدارک مراسم ادای سوگند دیلما روسف به مناسبت آغاز دومین دوره چهارساله ریاست جمهوری او بود. این مراسم در ساعت ۲.۴۵ بعد از ظهر روز پنجشنبه اول ژانویه، به وقت محلی، در ساختمان کنگره برگزارشد.

او هنگام ادای سوگند از جمله گفت: “سوگند یاد می کنم که از قانون اساسی دفاع کنم و آن را عملی سازم. به قوانین احترام بگذارم و رفاه مردم برزیل را ارتقا دهم. از اتحادیه های صنفی و یکپارچگی و استقلال برزیل حمایت کنم.”

در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری برزیل، رقابت بسیار نزدیک و فشرده بود و در شرایطی که جامعه کاملا دو قطبی شده بود، دیلما روسف توانست با کسب ۵۱.۴۵ درصد آرا بر رقیب خود آئسیو نیوس که ۴۸.۵۵ درصد آرا را به دست آورده بود پیروز شود.

اگرچه حال و هوای مراسم ادای سوگند با آمیزه ای از نشاط و امید همراه بود، اما دومین دور ریاست جهوری دیلما روسف، زیر فشار فضایی از دشواری ها و شرایط متناقض قرار دارد.