نیمه شب مغناطیسی در نروژ

نیمه شب مغناطیسی در نروژ

این شفق شمالی در استان ترومز نروژ اتفاق افتاده است

این شفق شمالی در استان ترومز نروژ اتفاق افتاده است

تازه‌ترین ویدیو