دزدی از «کا.د.و» مشهورترین فروشگاه برلین با اسپری فلفل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دزدی از «کا.د.و» مشهورترین فروشگاه برلین با اسپری فلفل

خبر کوتاه

روز شنبه چهار دزد جواهر با ورود به «کا.د.و» مشهورترین فروشگاه برلین در فصل خریدهای کریسمس و حمله به یک افسر امنیتی فروشگاه با استفاده از اسپری فلفل، مقادیری جواهر دزدیدند و با یک خودرو متواری شدند. به گفته پلیس چندین مشتری هم بخاطر تاثیر اسپری فلفل، تحت درمان قرار گرفتند.