هند؛ دومین سالگرد تجاوز گروهی به دختری دانشجو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هند؛ دومین سالگرد تجاوز گروهی به دختری دانشجو

خبر کوتاه

همزمان با دومین سالگرد تجاوز گروهی به یک دانشجوی دختر در هند، ده ها تن روز سه شنبه در دهلی با برگزاری تجمعی خشونت علیه زنان را محکوم کردند.

دو سال پیش در چنین روزی،این دانشجوی رشته فیزیوتراپی در یک اتوبوس مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و چند روز بعد در بیمارستان چان سپرد.

این حادثه بازتاب گسترده ای در هند داشت.