نشست آب و هوای سازمان ملل بدون کسب توافقی جامع به پایان رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نشست آب و هوای سازمان ملل بدون کسب توافقی جامع به پایان رسید

آخرین روز نشست آب و هوای سازمان ملل بدون توافق و با تنش شدید بین نماینده چین و آمریکا، بزرگترین کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه ای و عاملان اصلی گرمایش زمین برگزار شد.

نشستی که در آن توافق مهمی بدست نیامد و تنها سخنرانی های زیبایی برای توقف گرمایش زمین انجام گرفت اما کشورهای توسعه یافته نشان دادند که هنوز برای کسب یک توافق جامع زمان زیادی لازم دارند.

حالا چشم تمامی هواداران و فعالان محیط زیست به نشست مهم پاریس در سال 2015 دوخته شده است تا شاید آنجا کشورهای توسعه یافته، که بیشترین نقش در آلودگی هوا را بازی می کنند به توافقهای مهم و جامع برسند.