کاهش رتبه اعتباری اقتصاد فرانسه از سوی موسسه فیچ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش رتبه اعتباری اقتصاد فرانسه از سوی موسسه فیچ

موسسه اعتبارسنجی و ارزشیابی فیچ یک درجه از اعتبار اقتصادی فرانسه کم کرد. پیشتر دو موسسه اعتبار سنجی مودی و استاندارد اند پور فرانسه را با کاهش اعتبار اقتصادی معیارسنجی کرده بودند.

فیچ، موسسه اعتبار سنجی فرانسوی آمریکایی، دلیل کاهش اعتبار اقتصادی فرانسه را عدم وجود دورنمای مثبت و باثبات در این کشور عنوان کرده است.