تصمیم اصلی ترین جنبش دموکراسی خواه هنگ کنگ به توقف اعتراضات خیابانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصمیم اصلی ترین جنبش دموکراسی خواه هنگ کنگ به توقف اعتراضات خیابانی

پس از بیش از دو ماه اعتراضات خیابانی، سه پایه گذار مهمترین جنبش دموکراسی خواه هنگ کنگ ، از تسلیم شدن در مقابل پلیس خبر داده و از تظاهرکنندگان خواستند که چادرهای خود را از خیابان برچینند.

آنها دلیل این اقدام خود را تعهدشان به اصل صلح و عشق عنوان کردند.

یکی از پایه گذاران این جنبش گفت: “به تصمیم دانشجویان برای مبارزه برای دموکراسی احترام می گذاریم، اما ما از بی تفاوتی و بی احساسی دولت خشمگین هستیم. دولتی که از باتوم پلیس برای حفظ قدرت خود استفاده می کند دولتی فاقد منطق است. ما برای اطمینان از امنیت دانشجویان از آنها می خواهیم که عقب نشینی کنند.”

این اقدام یک روز پس از درگیری و زد و خورد شدید میان دانشجویان و پلیس صورت می گیرد.

این درگیریها، شدیدترین از نوع خود در طول دو ماه اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ بود.