برای نخستین بار در لهستان یک همجنسگرا شهردار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برای نخستین بار در لهستان یک همجنسگرا شهردار شد

خبر کوتاه

در دومین دور انتخابات شهرداری ها در لهستان، یک همجنسگرا شهردار شهر سووپسک شد.

انتخاب روبرت بیِدرون، نامزد ۳۸ ساله جناح چپ بعنوان شهردار به نظر می رسد حاکی از تغییر در ذهنیت لهستانی های اکثرا کاتولیک نسبت به موضوع جنسیت باشد.