دبیرکل سازمان جهانی کشورهای فرانسه زبانان انتخاب شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دبیرکل سازمان جهانی کشورهای فرانسه زبانان انتخاب شد

خبر کوتاه

میکائل ژان دبیرکل سازمان جهانی کشورهای فرانسه زبانان شد. خانم ژان که پیش تر فرماندار کل کانادا بوده، نخستین زن و نخستین غیرآفریقایی است که به این سمت برگزیده می شود. میکائیل ژان پیش از ورود به جهان سیاست یکی از شناخته شده ترین مجریان رادیو ملی کانادا بود.