بازداشت دهها معترض در هنگ کنگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت دهها معترض در هنگ کنگ

تظاهرات دموکراسی خواهان در هنگ کنگ روز سه شنبه با برخورد پلیس روبرو شد و دهها تن بازداشت شدند.

این رویارویی در حالی صورت گرفت که پلیس با یاری کارگران و به دستور دادگاه در پی پاکسازی محل تحصن معترضان برآمد.

یک معترض هفتاد و هشت ساله پلاکاردی در دست دارد که روی آن نوشته شده است: «چگونه می توانیم دموکراسی داشته باشیم اگر فداکاری نکنیم.» وی می گوید: «اگر من بازداشت شدم و به زندان رفتم، فداکاری که می کنم بسیار بزرگتر از تظاهرات در خیابانهاست. می خواهم ایثار بیشتری کنم.»

مخالفان سیاست های دولت چین برای برگزاری انتخابات سراسری هنگ کنگ، نزدیک به دو ماه است که در منطقه مونگ کنگ تحصن کرده اند.

لئونگ چون یینگ، رئیس دولت هنگ کنگ این اعتراضات را غیرقانونی خوانده و از شهروندان خواسته تا خیابانها را ترک کنند. رسانه های هنگ کنگ می گویند که پلیس طی هفته جاری، تمامی موانع ایجاد شده در خیابانها توسط تحصن کنندگان را برخواهد چید.