پاکسازی خیابانهای هنگ کنگ پس از پایان اعتراضات

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاکسازی خیابانهای هنگ کنگ پس از پایان اعتراضات

خبر کوتاه

کارگران در هنگ کنگ اقدام به پاکسازی موانعی کردند که در پی اعتراض های دانشجویان و در محل های تجمع آنها در سطح شهر ایجاد شده بود.

این کارگران با در دست داشتن مجوزی از سوی دولت، تمامی نوارهای پلاستیکی و موانع فلزی را در محل هایی که تحت اشغال دانشجویان بود از بین بردند.

تظاهرات دموکراسی خواهی دانشجویان در هنگ کنگ حدود دو ماه و بدون هیچ نتیجه ای ادامه داشت.