واکنش معترضان هنگ کنگی به برچیدن کمپهای آنها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش معترضان هنگ کنگی به برچیدن کمپهای آنها

تصمیم دستگاه قضایی در برچیدن چادرها و موانع معترضان دموکراسی خواه در محله های تحت اشغال این افراد در هنگ کنگ بویژه در ناحیه «مونگ کوک» موجب شده تظاهرکنندگان مایوس شوند و احساس کنند که پشتیبانی مردم نسبت به جنبش دموکراسی خواهی کاسته شده است.

ونگ یونگ تات، رهبر یک جنبش اعتراضی در هنگ کنگ می گوید: «روحیه معترضان خراب شده است. دلیل آن وجود مقامات قضایی برای متفرق کردن و برچیدن موانع در محل نیست بلکه بخاطر اتفاقاتی است که در منطقه «آدمیرالتی» دو شب پیش رخ داده است. احساس معترضان اینست که اگر حرکتی انجام دهند ممکن است این حرکت آنها توسط عده ای دیگر از تظاهرکنندگان زیر سئوال برود و به آنها خیانت شود.»

بدنبال دستور مقامات قضایی و اقدام پلیس برای برچیدن موانع و متفرق کردن معترضان دموکراسی خواه در محله های هنگ کنگ، این معترضان با نیروهای انتظامی درگیر شدند و به ساختمان شورای قانونگذاری یورش بردند. در این بین عده ای از معترضان مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده بودند.