پنجمین سالگرد قتل عام ماگوئیندانائو در فیلیپین

پنجمین سالگرد قتل عام ماگوئیندانائو در فیلیپین

صدها تن از ساکنان شهر مانیل با تجمع در مرکز شهر و روشن کردن شمع، یاد قربانیان قتل عام ماگوئیندانائو را گرامی داشتند. پنج سال پیش در جریان حمله به کاروانی در جنوب این منطقه ۵۸ تن کشته شدند که ۳۲ تن از آنها خبرنگار محلی بودند.

صدها تن از ساکنان شهر مانیل با تجمع در مرکز شهر و روشن کردن شمع، یاد قربانیان قتل عام ماگوئیندانائو را گرامی داشتند. پنج سال پیش در جریان حمله به کاروانی در جنوب این منطقه ۵۸ تن کشته شدند که ۳۲ تن از آنها خبرنگار محلی بودند.

تازه‌ترین ویدیو