احتمال تمدید مذاکرات هسته ای ایران و قدرتهای بزرگ قوت می گیرد

احتمال تمدید مذاکرات هسته ای ایران و قدرتهای بزرگ قوت می گیرد
نگارش از Euronews

روند مذاکرات هسته ای در وین و زمزمه ها و اظهارات مقامات شش قدرت بزرگ دنیا حاکی از احتمال تمدید مذاکرات است.

با این وجود و در حالی که اسرائیل و عربستان سعودی، دو رقیب منطقه ای ایران، مذاکرات را بدقت زیر نظر دارند، هنوز ساعاتی به پایان روز دوشنبه و مهلت تعیین شده باقی مانده است.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، اگر مذاکرات هسته ای به ثمر رسد، معادلات سیاسی در خاورمیانه از نو تعریف خواهد شد. به همین دلیل طرفین مذاکره بسیار محتاط هستند.

آنها می باید شکافهایی را پر کنند که در طی بیش از ده سال تنش هسته ای عمیقتر و پیچیده تر شده است، موضوعی که فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا برغم اذعان به آن گفت: «تلاشهای همه ما بر رسیدن به یک توافق متمرکز شده است.»

دامنۀ فعالیت های هسته ای و ابعاد غنی سازی اورانیوم و میزان و زمان لغو تحریم ها دو مانع عمدۀ پیش روی مذاکره کنندگان ایرانی و غربی است.

غرب درصدد اطمینان کامل از عدم تولید سلاح اتمی توسط ایران است، اما ایران مصمم به بازنگردانده شدن بلندپروازی ها و دستاوردهای هسته ای خود است که بخاطر آن بیش از ده سال فشارها و آسیبهای اقتصادی و سیاسی را تحمل کرده است.

غرب با سوء ظن و بی اعتمادی، ایران را به تلاش برای ساخت سلاحهای هسته ای متهم می کند اما تهران همواره این اتهام را رد کرده است.

مطالب مرتبط