کریسمسی ناخوشایند برای فروشگاههای موریسونز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کریسمسی ناخوشایند برای فروشگاههای موریسونز

میزان فروش در چهارمین فروشگاههای زنجیره ای بریتانیا در شش هفته آخر سال 2012، 2.5 درصد کاهش یافت.

گرچه این میزان افت، بیشتر از میزان آن در سه ماهه سوم سال گذشته بود، اما تحلیلگران انتظار شرایطی بدتر از این را هم داشتند.

روز دوشنبه، ارزش سهام موریسونز تحت تاثیر کاهش ارزش سهام بورسهای اروپایی قرار گرفته و در هنگام گشایش یک در صد، و در پایان وقت اداری هم فقط سه دهم درصد رشد داشت.

موریسونز در ماه نوامبر، 11.5 درصد از بازار بریتانیا را در انحصار خود داشت. این در حالی است که این میزان در سال گذشته 12 درصد بود.

افزایش میزان خرید بصورت آنلاین در بریتانیا دلیل این کاهش عنوان شده است.

در زمان بحران مالی هم، مصرف کنندگان به سمت فروشگاههای آلمانی همچون الدی و لیدل می روند.

موریسونز در طول یک سال، حدود 20 درصد از ارزش سهام خود در بورس را از دست داد.

تحلیلگران معتقدند که این شرکت برای جلب مشتری باید قیمتهای خود را کاهش دهد.

این شرکت در نظر دارد 70 فروشگاه جدید را در سال آینده ایجاد کند.