کنفرانس بررسی شرایط اقلیمی در دوحه و چشم اندازها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کنفرانس بررسی شرایط اقلیمی در دوحه و چشم اندازها

در جریان توفان عظیم سندی در اواخر اکتبر امسال، در آمریکا، هائیتی و کوبا دست کم دویست نفر جان باختند و بیش از شصت میلیارد یورو خسارت به بار آمد.

برای بحث و تصمیم گیری جهت تمدید پیمان کیوتو که مهلت آن تا پایان دسامبر 2012 است، کنفرانسی از بیست و ششم نوامبر تا هفتم دسامبر در دوحه پایتخت قطر برگزار شده است.

دانشمندان و ساز مان های غیر دولتی که دوستان زمین محسوب می شوند، در کنفرانس زیست محیطی دوحه از این متاسف شدند که رهبران سیاسی جهان، اقدام عاجل برای کاهش گاز های گلخانه ای به عنوان عامل اصلی تغییرات اقلیمی را به تعویق می اندازند.

یورونیوز درباره بحث ها و تصمیمات این کنفرانس، با ماتیاس گروته، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در این نشست، گفتگویی انجام داد.