کاهش فروش محصولات دانون بدلیل بحران مالی اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش فروش محصولات دانون بدلیل بحران مالی اروپا

دانون بزرگترین شرکت لبنی جهان سهامدارانش را در روز چهارشنبه ناامید کرد.
شاخص این شرکت در بورس 3 درصد از ارزشش را از دست داد.

یک سوم محصولات دانون در اروپا بفروش می رسند و کاهش ارزش سهام این شرکت یعنی دانون نیز گرفتار بحران مالی منطقه یورو شده است.

درآمد این شرکت درچهار ماهه اخیر پایین تر از انتظارات بود. اما فروش محصولات این شرکت در چین، برزیل روسیه و ترکیه و هچنین در آمریکای شمالی در سالهای اخیربا رشد مواجه بوده است.

بحران اقتصادی اروپایی به فروش روزانه محصولات این شرکت ضربه زده است.
فروش روزانه محصولات دانون 10 درصد در ایتالیا واسپانیا کاهش داشته است، چرا که مشتریان همواره بدنبال محصولات ارزانتر بوده اند.

با وجود سیاستهای ریاضتی این شرکت قیمت محصولاتش در اسپانیا راکاهش داده است. گروه دانون چهارشنبه اهداف آینده این شرکت را توصیف کرده درعین حال نسبت به خطرات کاهش فروش محصولات این کشور در جنوب اروپا هشدار داده است.