یو بی اس در بازار بورس زوریخ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یو بی اس در بازار بورس زوریخ

تمرکز مجدد بر مدیریت در بانک یو بی اس تاثیر مثبتی بر عملکرد این بانک داشت.
در سه ماهه اول سال میلادی جاری این بانک موفق به جلب اعتماد مشتریان و جذب بیش از انتظار سرمایه ها، بخصوص در آمریکا و آسیا شد.
سود خالص بخش خصوصی این بانک در این دوره سه ماهه 24 درصد افزایش یافت، این در حالیست که درآمد این بانک در بخش سرمایه گذاری به نصف تقلیل یافته است.