کمیسر اتحادیه اروپا :"بانکها باید درخدمت بانکها باشند، نه مالیات دهندگان"

کمیسر اتحادیه اروپا :"بانکها باید درخدمت بانکها باشند، نه مالیات دهندگان"
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

میشل بارنیه سیاستمداریست که از دوسال پیش تاکنون بعنوان کمیسر بازارداخلی و خدمات اتحادیه اروپا، مشغول بکار است. وظیفه او بیشتر تنظیم امورمالی با هدف دستیابی به یک بازار واحد اروپایی است. دربحبوحه بحران اقتصادی اروپا در یک گفتگوی اختصاصی با این سیاستمدار فرانسوی به چالش اصلی امروز اتحادیه یعنی برقراری توازن بین سیاستهای ریاضتی و رشد اقتصادی پرداختیم و نظرات او را در این خصوص جویا شدیم.

یورونیوز: میشل بارنیه شما در کمیسیون اروپا جزء دسته ای هستید که در مبارزه با بحران اقتصادی و عوامل آن پیشگام هستند… در این گفتگو به این مسئله می پردازیم اما ابتدا اجازه بدهید با مسئله خشم اروپایی ها نسبت به سیاستهای دگم ریاضتی شروع کنیم، مسئله ای که اخیرا منجر به سقوط دولت هلند شد. آیا زمان آن فرا نرسیده که درباره کارایی اینگونه سیاستهای اجباری از خود سئوال کنیم و اولویت را بیشتر به رشد اقتصادی بدهیم؟

میشل بارنیه:“چیزی که اسمش را گذاشته ایم سیاستهای ریاضتی درواقع تدابیری هستند که با هدف کاهش کسری بودجه و کاهش قرض در کشورهای زیادی اجراء شده اند. از آنجاییکه طی بیست سی سال گذشته مدیریت این کشورها مناسب نبوده و بقول معروف دائما مسئولان چک سفید و مدت دار کشیده اند و بیش از درآمدشان خرج کرده اند، اجرای این سیاستهای ریاضتی درحال حاضر بسیارمشکل شده است… در واقع مشکل اصلی اینجاست و باید بسرعت و بدون اتلاف وقت بدان پرداخته شود چرا که همه این کشورها و نه تنها یونان، اگربرای مدیریت امورمالیشان کاری نکنند، لاجرم قرض بیشتری می گیرند، آنهم با نرخهای سود گزاف، و نهایتا کار رابه جایی می رسانند که دیگر هیچکس حاضر نمی شود به آنها قرض بدهد.”

یورنیوز: ولی با اینحال کشورهای زیادی هستند که درحال حاضر گرفتار رکود اقتصادی هستند. نرخ بیکاری در اسپانیا به حدود بیست و پنج درصد رسیده است و در این شرایط تنها چیزی که این کشورها می خواهند این است که برای رسیدن به مرز حداکثر سه درصدی کسری بودجه، وقت بیشتری به آنها داده شود چرا که در زمان کم این کار بعضا شدنی نیست و هیچ نرمش و تخفیفی هم بویژه در راستای “پیمان بودجه اروپا” قابل اعمال نیست.”

میشل بارنیه :” پیمان بودجه برای مدیریت یک دارایی مشترک است. مسئولان عالیرتبه کشورهای عضو به آن رای داده اند و اینگونه نبوده که مثلا تکنوکراتها یا بوروکراتها اینجا در بروکسل درباره آن راسا تصمیم گرفته باشند…”

یورونیوز : ولی گویا آلمان این را می خواست…

میشل بارنیه :“بیست و پنج کشور درباره آن تصمیم گرفته اند، بیست و پنج نخست وزیر یا رییس جمهوری که بصورت دمکراتیک انتخاب شده اند و بطور جمعی تصمیم گرفته اند تا این روش را اعمال کنند، روشی که باید ده سال پیش اعمال می شد، یعنی تاسیس همزمان یک اتحادیه اقتصادی و بودجه ای درکنار اتحادیه پولی. اگر می خواهیم اجرای این تدابیر که شما به آن ریاضتی می گویید قابل تحمل شوند و مردم از این برنامه های بودجه ای و همکاریهای اقتصادی حمایت کنند باید هم رشد اقتصادی داشته باشیم و هم کارآفرینی…”

یورونیوز: اجازه دهید درباره رشد اقتصادی صحبت کنیم. همه حتی آلمانها نسبت به ضرورت احیای رشد متقاعد شده اند و در این مورد یک اتفاق نظر و اجماع پدید آمده است. با این حال تفاوتها و اختلاف نظرهایی هم وجود دارد. اگر خیلی ساده بخواهیم بگوییم افرادی مثل خانم مرکل یا آقای دراگی مایلند تا احیای رشد با یکسری اصلاحات ساختاری توام شود … یعنی اینکه در واقع بازار کار منعطف تر و آزادتر شود… در مقابل، افراد دیگری مایلند که احیای اقتصادی از راه سرمایه گذاری عمومی صورت گیرد. شما طرفدار کدام گروه هستید؟

میشل بارنیه :“نمی توان به مسائل اینگونه، نگاهی مجزا داشت. امیدوارم سران کشورها و دولتهای عضو شورای اروپا که بزودی در بروکسل گرد هم می آیند بتوانند درمورد همه این موارد بحث بکنند و آنطور که ماریو دراگی گفته استراتژی مناسب، یا آنطورکه من پیشنهاد کردم (رشد شهروندان اروپا) تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
تدابیر کوتاه مدت: بعنوان نمونه، استفاده بهینه از صندوق های ساختاری در دسترس و یا استفاده مناسب و تقویت ابزارهای گسترش بانک سرمایه اروپا. مثلا تاسیس آنچه کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده یعنی همان پروژه اوراق قرضه و ارائه وامهای اشتراکی با مشخصه شناسایی در سطح اروپا برای سرمایه گذاری در طرح های زیر ساختی، در شبکه های اقتصاد دیجیتالی و یا در زمینه انرژی و حمل و نقل.
درمرحله بعد: رسیدن به بازار واحد که از طریق اصلاحات ساختاری امکانپذیر است. ما در حدود پنجاه دستورالعمل یا قانون را در سطح اروپا برای تسهیل بسیج و سرمایه گذاری و ابتکارات و نوآوری پیشنهاد کرده ایم.”

یورونیوز: از بازار واحد صحبت کردید. وقتی به بازار واحد فکر می کنیم بیشتر مسائلی نظیر هماهنگی و هارمونی و یا رقابت برابر اشتراکی به ذهن متبادر می شوند. اما رقابت فعلی بین کشورهای اروپایی، در شرایط برابر نیست. بعنوان مثال اختلاف زیادی بین دستمزدها در سطح اروپا وجود دارد که نتایج آنرا می دانیم، از جمله جابجایی محل صنایع… خلاصه، محدودیتهایی در برابر بازار واحد وجود دارد…”

میشل بارنیه :“مسلما همه چیز در این بازار برابر نیست اما راهی که ما درپیش گرفته ایم منجر به هماهنگی و نزدیکی بیش از پیش ما خواهد شد و در نتیجه آن، نرمها و مقررات مشترکی خواهیم داشت که مانع رقابت نمی شوند. رقابت بخشی از زندگی است و برای اینکه این رقابت، رقابتی برابر باشد ما در تلاش هستیم. وجود چنین بازاری برای رشد اقتصادی یک فرصت مناسب است.”

یورونیوز: میشل بارنیه یکی دیگر از وظایف شما تنظیم امور مالی در اروپاست. از دو سال پیش شما انرژی زیادی صرف این کار کرده اید. با این وجود حتی امروز هم بازارهای مالی وابستگی زیادی به دولتها دارند. آیا وسیله ای برای خروج آنها از این وابستگی وجود دارد؟

میشل بارنیه:“هیچ بازار و یا بازیگر و حتی هیچ محصول مالی ای، همانطور که قبلا هم گفته ام نمی تواند از زیر یک مقررات موثر و یک نظارت مناسب شانه خالی کند و از آن بگریزد. این وظیفه من است که شفافیت، قانون و اخلاق را در جاهایی که طی پانزده بیست سال از بین رفته اند، بازگردانم و بازارهای مالی را دوباره درخدمت اقتصاد واقعی قرار دهم. اما حق باشماست و هنوز تا رسیدن به پایان این برنامه کار داریم. البته پیشرفتهای زیادی داشته ایم و هیچ بازار و هیچ محصولی و هیچ بازیگری نمی تواند از زیر این قوانین شانه خالی کند.”

یورونیوز: درمورد موسسات اعتبار سنجی… حداقل سه موسسه معروف قدرت زیادی دارند. شما تلاش کردید که این مشکل را حل کنید ولی این امر موجب مقاومتهایی شد. بعنوان مثال، شما مایل بودید که رتبه اعتباری کشورهایی که با بحران مواجه هستند مورد سنجش قرار نگیرد و کم نشود که مورد پذیرش قرار نگرفت. فکر می کنم مایل بودید که یک موسسه دولتی اروپایی اعتبارسنجی تاسیس شود که با این نظر شما هم مخالفت شد. چگونه می توان تاثیر این موسسات اعتبارسنجی را تنظیم و مدیریت کرد؟

میشل بارنیه:“تمام بازیگران بخش مالی و موسسات اعتبارسنجی در خط اول قرار دارند و باید برای فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات عمومی خود را آماده کنند. از اینرو من پیشنهاد کردم تا ازمیزان وابستگی به رتبه های اعتباری در قوانین کشورهای اروپایی کاسته شود و اینگونه ریسکهای مربوط به دعواهای بهره، بین متقاضیان رتبه اعتباری، کسانی که هزینه آنرا می پردازند و موسساتی که آنرا ارزیابی می کنند، از بین برود. در این کار پیچیدگی زیادی وجود داشت و باید در مورد آن شفاف سازی می شد. من به شخصه مشکلی با این موسسات اعتبار سنجی ندارم فقط بنظرم تعداد آنها کافی نیست و درگذشته شاهد اشتباهاتی ازسوی آنها بوده ایم مثلا وقتی درمورد محصولات شیمیایی سمی آمریکا رتبه اعتباری را مشخص کردند یا وقتی بدرستی رتبه اعتباری بانکهایی که چند هفته بعد ورشکست شدند، را ارزیابی کردند.”

یورونیوز:“سئوال آخر درمورد بانکها. شما تلاش زیادی دارید تا بانکها قوی باشند. آیا این به معنی تضمین این نکته است که درآینده بار این مسئله(ضعف بانکها) مثل چند سال اخیر، دیگر بردوش مالیات دهندگان نخواهد بود؟

میشل بارنیه :“این نکته دقیقا هدف همان طرحی است که تدوین کرده ام و اخیرا هم درمورد آن مشاوره هایی صورت گرفته است. از مدتها پیش براین نظر بوده ام که همواره هزینه پیشگیری بمراتب کمتر از درمان است و زمانی هم که مجبور شویم درمان را آغاز کنیم، در واقع تعمیر و اصلاح چیزی است که یک بار اصلاح شده و بنابراین هزینه آن از یک بازبینی اساسی که در آن از مالیات دهندگان می خواهیم با پرداخت خود از ورشکستگی بانک جلوگیری کنند، بمراتب کمتر خواهد شد. من مایلم که این بانکها باشند که در مواقع نیاز برای کمک به بانکها می پردازند نه مالیات دهندگان.”

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۴؛ تصاویری از تظاهرات حامیان محیط زیست و مخالفان سرمایه‌داری در داووس سوئیس

تصاویری از تخریب بانکهای بیروت؛ لبنانی‌هایی که نمی‌توانند پولشان را برداشت کنند

تصاویری از بیروت؛ تجمع معترضان لبنانی مقابل بانک‌ها در واکنش به بحران نقدینگی