انتقال نوزادان نارس از بیمارستان الشفای غزه به مصر

ویدیوها. انتقال نوزادان نارس از نوار غزه به مصر

در بحبوبه درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و شبه‌نظامیان حماس، پزشکان نوزادان نارس بیمارستان شفا در نوار غزه را از طریق گذرگاه رفح به مصر منتقل کردند. به گزارش رسانه‌های مصری، ۲۹ نوزاد روز دوشنبه ۲۰ نوامبر به این کشور منتقل شدند.

در بحبوبه درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و شبه‌نظامیان حماس، پزشکان نوزادان نارس بیمارستان شفا در نوار غزه را از طریق گذرگاه رفح به مصر منتقل کردند. به گزارش رسانه‌های مصری، ۲۹ نوزاد روز دوشنبه ۲۰ نوامبر به این کشور منتقل شدند.

تازه‌ترین ویدیو